شماره و داخلی های مدرسه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
سرکار خانم آزمون معاون آموزشی ندارد 110
سرکار خانم احمدیان کتابدار و مربی بهداشت ندارد ندارد
سرکار خانم امامی مشاور پایه دهم ندارد ندارد
سرکار خانم اوسطی کمک حسابدار ندارد 116
سرکارخانم حسینی مربی پرورشی ندارد 107
سرکار خانم خلفی مشاور پایه یازدهم ندارد ندارد
سرکار خانم ذکایی معاونت آموزشی دوره اول ندارد ندارد
سرکار خانم رسولی کمک مشاور پایه چهارم ندارد ندارد
مدیر سامانه مدیریت ندارد ندارد
سرکار خانم سروش نژاد مسئول سایت ندارد ندارد
سرکار خانم شایان راد سایت ندارد ندارد
سرکار خانم صافی معاونت ندارد 103
سرکار خانم صدر عاملی مدیریت ندارد 102
مهدیه محمدی کمک مشاور پیش ندارد ندارد
سرکار خانم معصومی معاون انضباطی ندارد ندارد
سرکار خانم ملک معاون اجرایی ندارد 110
سرکار خانم یزدی زاده کمک مشاور ندارد ندارد
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد